Piso meio-fio


Tipo Medidas Espessura
MF 30 x 100 x 12/15 -